BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

De cursus Basic Life Support is gericht op de levensreddende eerst hulpverlening bij volwassenen. Hierbij gaat het om de eerst hulpverlening van zorgprofessionals zonder specifieke medische apparatuur of hulpmiddelen. Alleen een AED zal gebruikt worden.

Je leert

 • Het verhelpen van verstikking
 • Het benaderen van het slachtoffer
 • Het beoordelen van het bewustzijn
 • Het beoordelen van de ademhaling
 • Uitvoeren van de reanimatie met borstcompressies en beademing
 • Het gebruiken van een AED
 • De stabiele zijligging

In het kort

Bij de cursus wordt uitgegaan van onwel wordingen buiten medische instellingen.  Hierbij wordt uitgelegd hoe het slachtoffer het best benaderd kan worden en hoe de verdere hulpverlening verloopt. Er wordt uitgegaan van meerdere scenario’s waarbij wordt verteld hoe en wanneer wat gedaan moet worden om het slachtoffer te stabiliseren.

Onderwerpen

Theorie

 • Stukje anatomie, fysiologie en pathologie van het ademhalsingsstelsel en het hart en vaatstelsel.
 • Hoe te handelen in levensbedreigende situaties

Praktijk

 • Ademhalingscontrole
 • Stabiele zijligging
 • Aansturen van omstanders en het bellen naar 1-1-2
 • Reanimeren met AED
 • Rug- en buikstoten

Voor wie

 • Doktersassistenten
 • Huisartschauffeurs
 • Triagisten
 • Praktijkondersteuners
 • Verpleegkundige
 • Huisartsen
 • Andere mensen die werken in een medische omgeving

Plaats en tijd van de training

Tijd

De training duurt een vier uur.

De koffie wordt verzorgd door Dutch Medical College.

Plaats

Dutch Medical College heeft een aantal eigen lokalen in Lijnden waar de trainingen en opleidingen plaats vinden. Klik hier voor de contactgegevens. 

Incompany training

Dutch medical College biedt losse trainingen aan maar kan ook maatwerk bieden voor groepen. Hierbij komt de docent met materiaal op locatie. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk ook eens naar

ILS training
ALS training