De cursus Advanced Life Support is het leveren van spoedeisende eerst hulp door zorg professionals. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van voorbehouden apparatuur en medicatie. Bij deze training wordt gefocust op het leveren van specialistische reanimatie in teamverband.

 • De cursus Advanced Life Support is bedoeld voor zorgprofessionals die vanuit hun beroepsuitoefening in een (specialistisch) reanimatieteam participeren. De cursus biedt een gestandaardiseerde benadering van de reanimatie van volwassenen. Naast de vaardigheden die nodig zijn om als teamlid te fungeren, wordt de cursist getraind om als teamleider op te treden.
 • De cursus wordt gegeven volgens de richtlijn van de European Resuscitation Council (ERC) en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • Tijdens de praktische tweedaagse cursus worden twee presentaties gegeven, maar vooral in kleine groepen intensief getraind.
 • Door middel van workshops worden diverse deelvaardigheden aangeleerd. De volgende deelvaardigheden komen aan bod: herkenning van een cardiorespiratoir arrest, opstarten van een basic life support en veilig defibrilleren, luchtwegmanagement, intra-osale toegang, ritmeherkenning en 12-afleidingen ECG. Tevens wordt aandacht besteed aan peri-arrest ritmestoornissen en de bijbehorende therapie (bradycardie, tachycardie, medicatie, pacing, cardioversie), bloedgasanalyse, het besluiten tot stoppen van een reanimatie en de post-resuscitatiezorg.
 • Aan de hand van een aantal scenario’s wordt de systematische beoordeling van een vitaal bedreigde patiënt middels de ABCDE-systematiek geoefend. Naast de systematische beoordeling zal gekeken worden welke interventies uitgevoerd kunnen worden om een verdere verslechtering te voorkomen.
 • Middels diverse Cardiac Arrest Simulaties wordt het team getraind. Tijdens de scenario’s wordt het standaard Advanced Life Support algoritme beoefend inclusief de therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties zoals een trauma, zwangerschap, hypothermie, elektrolytafwijkingen en intoxicaties. De scenario’s worden zoveel mogelijk afgestemd op de doelgroep. Naast technische skills wordt veel aandacht besteed aan niet technische skills zoals leiderschap, samenwerking, taakverdeling, close-loop communicatie en de overdracht van een patiënt.
 • Tijdens de cursus ontvangt de cursist continue constructieve feedback. Aan het einde van de cursus wordt een praktische- en theoretische toets afgenomen. Bij het succesvol afronden van de cursus ontvangt de cursist het ALS-certificaat van de ERC/NRR.
 • De cursus wordt geleid door een course director en praktisch gegeven door ERC/NRR erkende ALS instructeurs. De instructeurs hebben ruime lesgeefervaring en werken zelf als zorgprofessional in een (pre-)klinische setting.

Je leert

 • Werken in teamverband bij een reanimatie
 • Ademwegmanagement
 • Toediening van medicatie
 • Ritmebeoordeling
 • Defibrillatie
 • Transcutane pacing
 • Cardioversie
 • Leidinggeven aan een reanimatieteam
 • Verschillende technische skills worden aangeleerd/opgefrist
 • Therapieën bij bijzondere reanimaties (trauma, hyperthermie, intoxicatie, etc.)

In het kort

De ALS reanimatie training is gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk werken tijdens een reanimatie. ALS reanimatie gebeurt eigenlijk altijd in teamverband, het is daarom belangrijk dat de verschillende teamrollen duidelijk zijn en iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt. Bij de reanimatie worden verschillende skills toegepast zoals:

 • Intubatie
 • Beademing
 • Compressie
 • Toegang creëren voor medicatietoediening (veneus en ossaal)
 • Bediening van defibrillator
 • Herkenning van verschillende ritmes

Naast een aantal technische skills zijn er ook een aantal soft skills die geoefend worden zoals delegeren/ instructies geven en het overdragen van een patiënt in een acute situatie.

Inhoud

 • Systematische beoordeling vitaal bedreigde patiënt middels de ABCDE.
 • Interventies om verslechtering van een patiënt te voorkomen.
 • Herkenning van een cardiorespiratoir arrest en opschaling.
 • Opstarten van de basic life support en veilig defibrilleren
 • Airway-management en intra-osale toegang
 • Ritmeherkenning en 12-afleidingen ECG (incl acuut coronair syndroom)
 • ALS-algoritme (medicatie, potentieel reversibele oorzaken, echografie)
 • Bloedgasanalyse en capnografie
 • Peri-arrest ritmestoornissen (brady- en tachycardie)
 • Niet technische vaardigheden en overdracht
 • Leiding geven aan een reanimatieteam
 • Participeren in een reanimatieteam

Onderwerpen

Theorie:

 • Stukje anatomie, fysiologie en pathologie van het ademhalsingsstelsel en het hart en vaatstelsel.
 • Hoe te handelen in levensbedreigende situaties
 • Protocollen
 • Richtlijnen

Praktijk:

 • Ademhalingscontrole
 • Ademweg veiligstellen en beademen
 • Ritme herkenning
 • Defibrilleren
 • Medicatie toedienen
 • Carrouseltraining

Cursusduur

18 uur

Voor wie

Bij de ALS training worden voorbehouden handelingen geleerd. Ook wordt er gewerkt met voorbehouden apparatuur daarnaast is het toedienen van medicatie ook een onderdeel van ALS hulpverlening. Om deze redenen is deze training alleen geschikt voor BIG geregistreerde zorgverleners.

Deze cursus is geschikt voor:

 • Praktijkondersteuners
 • Verpleegkundige
 • Huisartsen
 • Paramedici

Instroom

Arts of (gespecialiseerd) verpleegkundige die gaat participeren in een reanimatieteam en de teamleidersrol moeten kunnen vervullen.

Voorbereiding

ALS manual of e-learning ALS inclusief instaptoets

Instructeur & ratio

ERC / NRR erkende course director en ERC / NRR erkend instructeurs ALS
1 instructeur per 3 cursisten

Richtlijn

ALS cursus volgens richtlijn ERC / NRR 2015

Certificering

ALS certificaat van de ERC / NRR

Toetsing

Continue beoordeling, praktijktest, meerkeuzentoets

Plaats en tijd van de training

Tijd
De training duurt twee dagen.

Start: 08.00

Eind: 18:00

Data

21/22 april 2021, locatie Amsterdam (Lijnden), 969 euro p.p.

26/27 oktober 2021, locatie Rotterdam (Barendrecht) 969 euro p.p.

Plaats

Dutch Medical College heeft een aantal eigen lokalen in Lijnden en in Barendrecht waar de trainingen en opleidingen plaats vinden. Klik hier voor de contactgegevens. 

Incompany training

Dutch medical College biedt losse trainingen aan maar kan ook maatwerk bieden voor groepen. Hierbij komt de docent met materiaal op locatie. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk ook eens naar

ILS training
AED training