Dutch Medical College maakt deel uit van Dutch Medical Group.
Dutch Medical Group bestaat, naast Dutch Medical College, uit de volgende werkmaatschappijen:

Broeder de Vries Dutch Medical Services heeft in Nederland een leidende positie op het gebied van het medisch repatriëren van patiënten van en naar het buitenland en luchthavens. Repatriëringen vinden plaats per ambulance, lijn-charter of ambulancevluchten i.c.m. op maat samengestelde teams van artsen en/of verpleegkundigen. Evenementen-zorg (ALS), alsook liggend en zittend ziekenvervoer (MediCtaxi) behoren tot de kernactiviteiten.

Het bedrijf is in 1975 gestart als Algemeen Ziekenvervoer Broeder de Vries.

Broeder de Vries doktersdienst is marktleider in het huisartsenvervoer. Huisartsenchauffeurs ondersteunen tevens huisartsen met medische assisteertaken tijdens visites bij patiënten en op de Huisartsenpost.

Broeder de Vries doktersdienst is sinds 2001 actief in het huisartsenvervoer.

De dienstverlening van Dutch Medical College (DMC)
DMC verzorgt uiteenlopende cursussen en trainingen voor huisartsen, triagisten, doktersassistentes, verpleegkundigen, verzorgenden, overige zorgprofessionals en voor (huisartsen-)chauffeurs van voorrangsvoertuigen. Het betreft opleidingen voor het EHBO-diploma, reanimatie en het toepassen van de automatische externe defibrillator (AED). Specifiek voor huisartsen en doktersassistenten is er de zogenaamde Carouselcursus Spoedzorg met daarin o.a. de onderdelen volwassenen en kinderreanimatie, airway management, infuus en katheterisatie technieken. De trainingen worden aangepast en gecombineerd op basis van de wensen van de klant. De medische trainingen komen in aanmerking voor accreditatie.

Rijtechnische opleidingen

Naast de medische opleidingen verzorgt DMC ook rijtechnische opleidingen. Het betreft trainingen met voorrangsvoertuigen en het rijden met optische- en geluidssignalen, conform de brancherichtlijnen.

Deelnemers aan de geautoriseerde (bij-)scholingen voor huisartsen, doktersassistenten en verpleegkundigen komen in aanmerking voor accreditatiepunten. De door DMC verzorgde opleidingen zijn geautoriseerd door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG-GAIA). Dit is een federatie van beroepsverenigingen van artsen (Accreditatie door ABAN). Daarnaast is de carouseltraining en training verpleegtechnische vaardigheden geautoriseerd door KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Hiermee kunnen doktersassistenten eveneens accreditatiepunten toegekend krijgen na deelname aan de genoemde trainingen.

DMC ontwikkelt regelmatig nieuwe trainingen, regelmatig ook op verzoek van individuele opdrachtgevers.

De missie en visie van Dutch Medical College

DMC streeft naar een onderscheidende positie op de markt voor (para-)medische opleidingen. De nadruk ligt op het verzorgen van opleidingen in de spoedzorg. Wij verzorgen regelmatig scholingen voor Huisartsenposten en Huisartsenpraktijken, waar huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten aan deelnemen. Daarnaast richt DMC zich op het verzorgen van trainingen voor zorginstellingen (verpleegkundigen en verzorgenden verpleeghuizen, VG instellingen en thuiszorgorganisaties) en overige hulpverleningsorganisaties.

DMC staat tevens bekend als een toonaangevende opleidingsorganisatie voor rijtrainingen t.b.v. hulpverleningsvoertuigen.

Kwaliteitskeurmerk

DMC hecht grote waarde aan kwaliteit en is vanaf 2005 ISO 9001 gecertificeerd. De dienstverlening van DMC is volledig afgestemd op kwaliteitsnormen conform ISO 9001:2015.

Digitaal leerportaal

DMC heeft een digitaal leerportaal en biedt e-learning- en blended-learning programma’s aan, waardoor cursisten op gebruiksvriendelijke wijze toegang krijgen tot de onderwijspakketten.
Zo beschikt het digitaal leerportaal over een e-learning programma EHBO en reanimatie als voorbereiding op het EHBO examen dat afgenomen wordt door het Oranje Kruis. Daarnaast kunnen deelnemers bij een aantal trainingen gebruik maken van de aanwezige blended-learningprogramma’s. Hierdoor kunnen cursisten zich goed en eenvoudig voorbereiden op de praktijklessen, met de mogelijkheid tot het doen van een theoretische toets. Tijdens de fysieke bijeenkomsten kan zodoende meer aandacht geschonken worden aan de praktijkopdrachten en oefeningen.